VOIMALAITOS

Kellankosken Voima Oy:n perustava kokous pidettiin maaliskuun 16. päivänä vuonna 1929. Kokouksessa valitulle yhtiön ensimmäiselle hallitukselle  esitettiin toivomus, että se mahdollisimman pian saattaisi alulle sähkölaitoksen rakentamisen.

Perustetun sähköyhtiön tarkoituksena oli tuottaa Kellan- ja Karinkoskesta  sähkövoimaa valaistus-,  maanviljelys- ja teollisuustarpeita varten. 

Voimalaitos rakennettiin Kellankosken sivu-uomaan  ja se valmistui vuonna 1930. Kellankosken Voima Oy astui sähköä jakavien yhtiöiden joukkoon joulukuun 5. päivänä vuonna 1930, kun ensimmäiset sähkövalot syttyivät Konneveden Hytölään ja sen lähiympäristöön.

Nykyisin toiminnassa oleva voimalaitos on rakennettu vuonna 2000 pari vuotta aiemmin tulipalossa tuhoutuneen  voimalaitoksen tilalle. Voimalaitoksessa on viisi kappaletta asynkronigeneraattoria, joiden kunkin teho on 37 kW, yhteensä 185 kW. Veden pudotuskorkeutta on kaksi metriä ja  sisäänvirtausaukkoa, joissa generaattorit sijaitsevat, on kaksi.

Vuonna 2011 sähköä tuotettiin 477 MWh. Tuotettu sähkö menee pääasiassa yhtiön omaan ja  yhtiön omistaman teollisuushallin käyttöön. Ylijäämäsähkö myydään Savon Voima Oy:lle.